Ochrana osoby a majetku
Hlavná stránka > Služby > Ochrana osoby a majetku


Ochrana osoby: podľa dohody zo zákazníkom .

Ochrana majetku: akýkoľvek objekt.
Objekty chránime fyzicky, alebo ich zabezpečujeme
prostredníctvom elektronickej signalizácie.