Pult centralizovanej ochrany
Hlavná stránka > Služby > Pult centralizovanej ochrany



Objekty ktoré sú technicky zabezpečené s elektronickým zabezpečovacím systémom
(EZS),je možné pripojiť na Pult Centralizovanej Ochrany H:H Servis s.r.o., ktoré
sú pod nepretržitým 24-hodinovým dohľadom.V prípade narušenia, alebo inej dohodnutej
udalosti objektu,okamžite vyrazí výjazd zásahovej jednotky na miesto určenia.
Zásahová jednotka je úzko spätá z operačným strediskom, rádiovým spojením
a služobným mobilným telefónom. Následne operačný pracovník kontaktuje
PZSR ako aj kontaktnú osobu daného objektu.